Joskus on hyvä tuoda mielipide esille, mutta usein on myös hyvä osata olla hiljaa tai