Loma oli niin rentouttava, että minun on ollut vaikea orientoitua taas työn ulkopuolella tapahtuvaan arkeen.