Ulkona on harmaata, mutta sydämessä paistaa aurinko. En pode minkäänlaista joulustressiä, vaikka kaikki on jouluun